Vägbeskrivning

Stabby Gård ligger i det natursköna Uppsala Näs, ca 9 km sydväst om Uppsala. Adressen är:
Stabby Gård, Stabby 184, 755 91 Uppsala.

Länkar: | eniro.se | hitta.se | Google Maps | LAT = 59.793585 och LON = 17.578037

Karta - Stabby Gård

Väg 55 söderifrån, från Enköping / Norrköping:

Kör mot Uppsala. Passera Örsundsbro och Ramstalund. Efter ca 2 km sväng höger vid Skärfälten mot Uppsala Näs k:a. Stabby ligger efter ca 7 km där det kommer en 50- skylt. Gården ligger på båda sidor av vägen.

E4 norrifrån, från Gävle, Sundsvall:

Kör mot Uppsala. Ta av och kör väg 55 mot Enköping, Norrköping. Efter ca 10 km, sväng vänster vid Skärfälten mot Uppsala Näs k:a. Stabby ligger efter ca 7 km, där det kommer en 50- skylt. Gården ligger på båda sidor av vägen.

E4 söderifrån, från Stockholm:

Kör mot Uppsala. Kör av första avfarten mot Uppsala C . Vid den första rondellen, håll vänster och kör mot centrum. Följ huvudleden, passera under järnvägsbron och fortsätt mot Hammarskog, Gottsunda mm. När man passerat Gottsundaavfarten, fortsätt ytterigare ca 1 km. Därefter sväng höger mot Hammarskog och Uppsala Näs k:a. Efter ca 3 km delar sig vägen, sväng höger mot Hammarskog. Stabby ligger på höjden, efter uppförsbacken och den skarpa kurvan. Gården ligger på båda sidor om vägen.
Stabby Gård
Så här ser det ut när du kommer fram. Stallet och parkering till vänster. Foto: Google Maps.